Toekomst-
bestendig in
internationaal
verband

Lees verder

Towers Watson PPI vormde in 2013 de eerste van een reeks door Willis Towers Watson opgerichte multi-employer pensioeninstellingen. Inmiddels zijn soortgelijke ‘master trusts’ actief in België, Duitsland, Engeland en Zuid Afrika. Zo zijn wij een groeiende organisatie waarvan de onderdelen elkaar over de landsgrenzen in toenemende mate versterken. Naast marketing en sales worden ontwikkelingen op het gebied van productmanagement, ICT, inkoop en communicatie op elkaar afgestemd en voor een brede doelgroep ter beschikking gesteld. Hiervoor is een internationale organisatiestructuur en executive team ingericht.

Willis Towers Watson investeert veel tijd, geld en resources in de duurzame ontwikkeling van de door haar opgerichte

pensioeninstellingen in Nederland en daarbuiten. Daarmee profiteren onze klanten van internationale schaalvoordelen en innovatiekracht. Willis Towers Watson ziet namelijk een toenemende vraag naar beschikbare premie oplossingen in de markt. En zij is ervan overtuigd dat haar pensioeninstellingen in de diverse landen een unieke en onderscheidende propositie bieden aan organisaties en hun medewerkers.

In Nederland kon het eerste jaar succesvol worden afgesloten met een aantal aansprekende klanten.

Lees verder

Met de overgang naar een nieuwe administrateur, de doorontwikkeling van ons unieke beleggingsconcent NextGenDC™ en het nieuwe deelnemersportaal gericht op het bieden van persoonlijk financieel inzicht wordt hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de klantenportefeuille. Daarbij richten wij ons op organisaties vanaf 100 medewerkers en een totale jaarlijkse premie van ten minste € 500.000.

De in 2015 opgerichte mastertrusts in Engeland en België
(www.lifesight.com) zijn ook al succesvol gebleken in het opbouwen van een klantenbestand.

Hieruit blijkt dat Willis Towers Watson terecht gelooft in het succes van lokale pensioenuitvoerders onder één gezamenlijke internationale vlag en organisatie.

Het onafhankelijke governance model van Towers Watson PPI stelt ons in staat om in het belang van onze klanten de kwaliteit van onze eigen propositie te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. In 2015 heeft dit in Nederland geleid tot het besluit om vroegtijdig van administrateur te wijzigen.

Lees verder

De hieraan verbonden investering geeft blijk van het grote vertrouwen dat wij hebben in onze PPI en de ambitie verder te groeien als uitvoerder in best-in-class pensioenoplossingen. Dit vertrouwen is bevestigd in een garantiestelling van Willis Towers Watson waarin de aanloopverliezen van Stichting Towers Watson PPI zijn meegenomen.

Naast deze garantiestelling biedt Towers Watson PPI haar klanten nog meer garanties voor een sluitende financiële, juridische en organisatorische opzet:

1. Towers Watson PPI is een onafhankelijke stichting die de belangen van de participerende werkgevers en hun individuele medewerkers centraal stelt en behartigt.

2. Het bestuur en raad van toezicht van Towers Watson PPI bestaat uit ervaren professionals die niet aan Willis Towers Watson verbonden zijn.

3. Towers Watson PPI en Willis Towers Watson houden zich aan een strikte gedragscode waarin eisen zijn vastgelegd die de vertrouwelijkheid van de gegevens van ieders klanten borgt en belangenverstrengeling tegengaat. Inmiddels heeft deze strikte governance de test van de praktijk doorstaan naar tevredenheid van onze klanten, betrokken pensioenadviseurs en overige stakeholders.

Lees verder

4. Towers Watson PPI werkt stamen met de beste partijen in de markt. Dit betreft uitvoerders op het gebied van administratie, vermogensbeheer, verzekering en persoonlijke communicatie. Met deze partijen zijn overeenkomsten en service level agreements voor bepaalde tijd aangegaan. Alle partijen worden jaarlijks door het bestuur van Towers Watson PPI beoordeeld.

5. Towers Watson PPI voert via Inadmin een bewezen pensioenadministratie. Inadmin is onderdeel van APG met 4,5 miljoen deelnemers, voor meer dan 3.000 werkgevers en 100.000 deelnemers. Gebaseerd op Straight Through Processing en voorzien van ISAE Type 2 verklaringen.

6. Towers Watson PPI voert een beleid dat is gericht op de langetermijncontinuïteit van onze organisatie en maakt onderdeel uit van een internationale strategie.

7. Towers Watson PPI heeft een uitermate krachtige en financieel gezonde sponsor in de vorm van Willis Towers Watson met 39.000 medewerkers wereldwijd (www.willistowerswatson.com).

Lees verder

In de voorgaande nieuwsflitsen heeft u kunnen lezen welke productinnovaties wij momenteel doorvoeren. Uit deze nieuwsflits blijkt ondubbelzinnig met welke overtuiging en daadkracht Stichting Towers Watson PPI daarbij wordt ondersteund en voortgestuwd vanuit een lange termijn strategie en commitment naar onze klanten. De volgende stap in de uitvoering van deze lange termijn strategie volgt binnen enkele weken. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Towers Watson PPI voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende beschikbare premie pensioenoplossingen voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers. Het is een unieke pensioenoplossing, gebaseerd op persoonlijke life cycle optimalisatie, transparante werknemerscommunicatie en onafhankelijke uitvoering. Towers Watson PPI is een initiatief van Willis Towers Watson en ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met externe partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering. towerswatsonppi.nl

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met:
Edwin van den Oever, 0651615373 / edwin.van.den.oever@towerswatsonppi.nl,
of met: Ton Winkels, 0653183546  / ton.winkels@towerswatsonppi.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan