Onafhankelijk-
heid 
als sleutel
naar vertrouwen

Lees verder

Het vertrouwen van werkgevers en werknemers in de pensioenregeling is niet altijd even groot. Niet alleen wordt er soms getwijfeld aan het rendement, ook de uitvoering en stabiliteit staan weleens ter discussie evenals het vermogen om snel en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt. Terecht dus dat bedrijven en hun werknemers vragen om een robuuste en onafhankelijke pensioenuitvoerder voor hun pensioenregeling.

Een duidelijke visie en een robuust governance model is noodzakelijk. Dit om het vertrouwen van bedrijven en hun medewerkers in hun pensioenregeling te vergroten.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt.

Het onafhankelijke organisatiemodel van Towers Watson PPI is daar het antwoord op. Ton Winkels, directeur van Towers Watson PPI: “Stichting Towers Watson PPI is een aparte juridische entiteit met een onafhankelijk Bestuur en een onafhankelijke Raad van Toezicht. Hiermee voorkomen wij elke vorm van belangenverstrengeling, die bij andere partijen nog weleens leidt tot gefronste wenkbrauwen.”

Lees verder

Naast het robuuste governancemodel maakt Towers Watson PPI gebruik van een selecte groep onafhankelijke partners voor de administratie, het vermogensbeheer, de risicoverzekeringen en de communicatie van de pensioenregeling. Deze partners zijn op basis van objectieve criteria zorgvuldig geselecteerd en zijn de beste partijen op hun vakgebied. Ton Winkels: “Met de gezamenlijke inzet van onze samenwerkingspartners voor Towers Watson PPI kunnen wij als geen ander de stabiliteit en goede uitvoering garanderen. Wij beoordelen de partners periodiek en kunnen partners toevoegen of wijzigen.

Zo zijn wij in staat om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Binnenkort wordt er bijvoorbeeld weer een nieuwe vermogensbeheerder toegevoegd aan ons beleggingsaanbod.”

Deze combinatie van vooraanstaande partijen heeft geresulteerd in een uniek pensioenproduct dat is gebaseerd op transparante werknemerscommunicatie, onafhankelijke uitvoering en persoonlijke lifecycle optimalisatie. En een niet minder belangrijk voordeel van deze onderscheidende aanpak is de beste prijs-kwaliteit voor klanten van Towers Watson PPI.

Lees verder
Onze samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners stellen wij graag aan u voor.

 • Actiam: is één van de vermogensbeheerders van het Return fonds.
 • Aegon verzekert de module Garantie Pensioen en is onze standaard aanbieder voor de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum.
 • AppleTree levert een vergelijkingsite voor de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum.
 • BlackRock is één van de vermogensbeheerders van ons Return fonds.
 • eBenefits bouwt en onderhoudt ons innovatieve deelnemersportaal en werkgeversportaal.
 • elipsLife verzekert de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.
 • Financial Life Support ondersteunt ons bij de persoonlijke inzichtgesprekken met indivuele deelnemers.
 • Inadmin is verantwoordelijk voor onze deelnemers-, unit- en financiële administratie.
 • KasBank is onze custodian voor de beleggingen.
 • Nibud levert in het deelnemersportaal statistische gegevens over de gemiddelde bestedingen van een individu na pensionering.
 • State Street is één van de vermogensbeheerders van ons Return fonds.
 • Syntrus Achmea Vermogensbeheer is de vermogensbeheerder van onze Matching fondsen.
Wij monitoren en managen actief de dienstverlening van alle verbonden partijen. Onze klanten hebben hier dus geen omkijken naar. In de volgende edities van Insight magazine stellen wij onze partners graag nader aan u voor.
Towers Watson PPI voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende beschikbare premie pensioenoplossingen voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers. Het is een unieke pensioenoplossing, gebaseerd op persoonlijke life cycle optimalisatie, transparante werknemerscommunicatie en onafhankelijke uitvoering. Towers Watson PPI is een initiatief van Willis Towers Watson en ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met externe partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering. towerswatsonppi.nl

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met:
Edwin van den Oever, 0651615373 / edwin.van.den.oever@towerswatsonppi.nl,
of met: Ton Winkels, 0653183546  / ton.winkels@towerswatsonppi.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan