Innovatie
in pensioen-
beleggingen

Maatwerk voor deelnemers met NextGenDC™ voor een beter resultaat.
Lees verder

Uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen keuzestress ervaren wanneer ze met een keuze worden geconfronteerd waarmee ze geen raad weten. In onze visie helpen wij daarom een deelnemer om zijn pensioendoel te halen zonder hem lastig te vallen met onnodige beleggingstechnische details. De keuzes van de deelnemer moeten gaan over pensioen, niet over ingewikkelde beleggingskeuzes. Bij een beschikbare premieregeling is beleggen immers alleen een middel en geen doel op zichzelf. Dat is en blijft het uitgangspunt voor Towers Watson PPI. In deze Nieuwsflits belichten we de kernelementen van NextGenDC™, de innovatieve beleggingsoplossing van Towers Watson PPI waarmee wij onze visie invullen. Verder lichten we een tipje van de sluier op met betrekking tot wijzigingen die wij in het najaar zullen doorvoeren.

In NextGenDC™ ontwikkelt de samenstelling van de beleggingen van elke deelnemer zich volgens het ‘lifecycle principe’. Naarmate de deelnemer de pensioendatum nadert wordt de weging in het risicovollere Return fonds lager en de weging in de veiligere Matching fondsen hoger. Maar in tegenstelling tot de traditionele lifecycles, kunnen wij voor iedere deelnemer die dat wil, zijn eigen lifecycle op maat maken. Dat gebeurt in twee fasen. In eerste instantie stelt Towers Watson PPI een default lifecyle beleggingsmix vast, die wij baseren op specifieke kenmerken van de werknemers voor wie de pensioenregeling is gemaakt. De daarvoor benodigde informatie vragen wij op bij de werkgever en bij werknemersvertegenwoordigers.

Lees verder

Daarna kan iedere deelnemer zelf aangeven welk pensioeninkomen hij nodig denkt te hebben door in de pensioenplanner van het deelnemersportaal een eigen gewenst te verwachten pensioeninkomen te kiezen. Onder de motorkap wordt dan berekend met welke individuele lifecycle hij dit pensioendoel kan bereiken. Een deelnemer hoeft daarom geen verstand te hebben van beleggingsmixen. De deelnemer ziet bij het maken van een keuze in het portaal direct welk pensioeninkomen hij in een verwacht, optimistisch en pessimistisch rendementscenario kan krijgen met de voor hem vastgestelde individuele lifecycle. De lifecycle die voor de deelnemer wordt gebruikt, verandert als de deelnemer zelf expliciet kiest voor een ander verwacht inkomen. En als de deelnemer geen eigen keuze doorvoert, dan belegt hij volgens de voor de hele groep werknemers op maat gemaakte default lifecycle.

De innovatie die we in het najaar doorvoeren in NextGenDC™ is dat een deelnemer dan een veel ruimer palet aan onderliggende lifecycles ter beschikking staat om de afweging tussen verwacht, optimistisch en pessimistisch pensioeninkomen te maken. Ook passen wij de vorm van de lifecycles aan om een nog betere verhouding tussen verwacht rendement en beleggingsrisico te bereiken.

Onder de motorkap vinden geen verschuivingen in de individuele lifecycle plaats zonder ingrijpen van de deelnemer. Het keuze- en beleggingsproces is daarmee volledig transparant. Moet de deelnemer ook actie ondernemen om in de lifecycle van zijn keuze te blijven?

Lees verder

Nee, want Towers Watson PPI blijft maandelijks herbalanceren naar de weging van de lifecycle waar de deelnemer voor gekozen heeft. Door tussentijdse koersbewegingen kan de verhouding namelijk uit balans raken.

Een ander uniek element van NextGenDC™ is dat een deelnemer naast zijn eigen pensioendoel ook zijn eigen pensioendatum kan kiezen en dat de beleggingen ook daar automatisch op worden afgestemd. Een zestigjarige die op leeftijd 69 met pensioen wil gaan heeft nog negen jaar te gaan tot de pensioendatum, maar een zestigjarige die op leeftijd 65 met pensioen wil gaan heeft nog vijf jaar te gaan. In de beleggingsoplossing van Towers Watson PPI wordt de afbouw van beleggingsrisico automatisch afgestemd op het aantal jaren en maanden tot pensioendatum. De afgelopen tijd is doorbeleggen na pensioendatum veel in het nieuws.

In zekere zin kan dit daardoor nu al bij Towers Watson PPI, namelijk door een pensioendatum te kiezen na de AOW-leeftijd.

Towers Watson PPI zal in het najaar de wegingen in de twee Matching fondsen nog fijnmaziger afstemmen op de gewenste pensioenleeftijd van de deelnemer. Een pensioen vanaf leeftijd 65 heeft namelijk een hogere rente- en inflatiegevoeligheid dan een pensioen vanaf leeftijd 69. De wegingen in de Matching fondsen stemmen we dan af op de door de deelnemer gekozen voorkeurspensioenleeftijd.

Conclusie: Towers Watson PPI zorgt met NextGenDC™voor een optimale afstemming van de feitelijke beleggingen op de wensen van de individuele deelnemer, zonder de deelnemer te belasten met ingewikkelde beleggingskeuzes waar hij geen raad mee weet.

Towers Watson PPI voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende beschikbare premie pensioenoplossingen voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers. Het is een unieke pensioenoplossing, gebaseerd op persoonlijke life cycle optimalisatie, transparante werknemerscommunicatie en onafhankelijke uitvoering. Towers Watson PPI is een initiatief van Willis Towers Watson en ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met externe partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering. towerswatsonppi.nl

Graag vertellen we u meer over NextGenDC. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Edwin van den Oever, 0651615373 / edwin.van.den.oever@towerswatsonppi.nl,
of met: Ton Winkels, 0653183546  / ton.winkels@towerswatsonppi.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan